Přehled projektů 11. výzvy doporučených výběrovou komisí k realizaci
 

Fiche 1

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
8-L-2012/11 
Oprava bývalé odchovny selat a její úprava na porodny koz a odchovnu kůzlat 
AMALTHEA s.r.o. 
249 000 Kč 
249 000 Kč 
2-L-2012/11 
Nákup traktoru
Jarmila Slámová
484 000 Kč
484 000 Kč
12-L-2012/11 
Nákup zemědělské techniky
Hana Dospivová
70 000 Kč
70 000 Kč
4-L-2012/11 
Nákup traktoru k zajištění dovozu malotonážních produktů.
Libor Tobiáš
493 750 Kč
0 Kč
13-L-2012/11 
Fekální cisterna
MIŠÁK CZ s.r.o.
187 500 Kč 
0 Kč


Fiche 2

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
7-L-2012/11
Stavební úpravy a doplnění technologií ve faremní minimlékárně 
AMALTHEA s.r.o. 
200 000 Kč
200 000 Kč


Fiche 4

reg. č.  název žadatel požad. částka návrh dotace
6-L-2012/11 
Rekonstrukce jezdeckého klubu a obnova materiálu - Klubovna a sedlovna
Jezdecký Klub Stáj Brettynka o.s. 
497 765 Kč 
497 765 Kč 
21-L-2012/11
S rodinou nejdál dojdeš
Rodinné centrum Klásek o.s
96 966 Kč 
96 966 Kč 
18-L-2012/11
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Klubovna mladých hasičů 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH Těšetice
434 709 Kč 
434 709 Kč 
11-L-2012/11
Připravujeme se pomáhat
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH Náměšť na Hané 
354 384 Kč 
354 384 Kč 
19-L-2012/11
Rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu - Knihovna a klubovna 
Obec Hněvotín 
318 600 Kč
318 600 Kč
3-L-2012/11
Multifunkční objekt - doplnění zázemí pro SK Slatinice
Sportovní klub Slatinice
323 079 Kč
0 Kč
1-L-2012/11
Rekonstrukce šaten TJ Sigma Lutín
TJ Sigma Lutín
311 388 Kč
0 Kč
5-L-2012/11
Kůň jako koníček 2012 
Stáj Fénix o.s.
135 000 Kč
0 Kč
15-L-2012/11
Rozvoj pohybových aktivit v obci Ústín
"Hébem se"o.s
106 380 Kč
0 Kč
20-L-2012/11
MŠ Petrklíč - klíč k dalšímu vzdělávání
Obec Olšany u Prostějova 
446 472 Kč
0 Kč
17-L-2012/11
Židle pro naše Ratajáky
JATAR, o.s. 
90 720 Kč
0 Kč


Fiche 8

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
16-L-2012/11
Regenerační služby Lutín - pořízení vybavení a modernizace 
Fyzioterapie a regenerace Lutín, s.r.o.
119 741 Kč
119 741 Kč
10-L-2012/11
Nákup strojního vybavení k rozšíření možností aplikace pracovního stroje Multione SL35DT
Luboš Mader
174 600 Kč
174 600 Kč
14-L-2012/11
Dotace na rozvoj firmy v oblasti elektroslužeb - nákup vybavení 
ELEKTROFLEXI s.r.o.
405 000 Kč
0 Kč