V roce 2012 byly vyhlášeny 2 výzvy: 

- výzva č.11

                  - přehled projektů 11. výzvy

                  - výběrová komise

- výzva č.12

                  - přehled projektů 12. výzvy

                  - výběrová komise