Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 2.6.2011. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v  zapis VK 9 vyzva.pdf (189,7 KB) . Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je 26.6.2011. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.

Zde uvádíme přehled všech vybraných a nevybraných projektů ke stažení:

Seznam vybranych_nevybranych zadosti - 9.vyzva (pro web) (1).docx (18,6 KB)