Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 11.2.2011. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v  zapis VK 8 vyzva.pdf (445,2 KB) . Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je pondělí 21.2.2011. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.