Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 12.10.2011. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v   zapis VK 10 vyzva.pdf (141,9 KB) . Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je 25.10.2011. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.

Zde uvádíme přehled všech vybraných a nevybraných projektů ke stažení:

Seznam vybranych_nevybranych zadosti - 10.vyzva - PRO WEB.docx (14,3 KB)