Přehled projektů 10. výzvy doporučených výběrovou komisí k realizaci
 

Fiche 1 

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
1-L- 2011/10
Nákup radličkového kypřiče
Jarmila Slámová
249 000 Kč
249 000 Kč