V roce 2011 byly vyhlášeny 3 výzvy: 

- výzva č.8

                - přehled projektů 8. výzvy

                - výběrová komise

- výzva č.9

                - přehled projektů 9. výzvy
 
                - výběrová komise
 

- výzva č.10

              - přehled projektů 10. výzvy


                 - výběrová komise