Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 14.10.2010. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v   zapis VK 7 vyzva.pdf (413,6 KB)  . Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je pondělí 25.10.2010. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.