7. výzva MAS Region HANÁ 2010

Výzva: RH 7-2010/3

MAS Region HANÁ vyhlašuje 7. VÝZVU k předkládání projektů v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 1. října 2010. Více se dozvíte přímo v textu výzvy, která je vyvěšena níže:

Text výzvy:  7. výzva MAS Region HANÁ (222,6 KB)

V 7. výzvě jsou vyhlášeny následující Fiche:

Fiche 5 - Kulturní dědictví

Předpokládaný časový harmonogram administrace 7. výzvy -  ke stažení zde (49,0 KB)

Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Přílohy:
Formulář žádosti (70,5 KB) - pro 7. výzvu (pdf)

Instruktážní list k formuláři žádosti (pdf)

Závazná osnova projektu - vzor osnovy nejdete v samostatné příloze 9 k pravidlům 4.1.1.
(tento vzor osnovy se u jednotlivých opatření liší, prosím příslušnou osnovou použijte dle hleavního opatření ze kterého ve fiši žádáte)

Přílohu č.9 najdete v nejaktuálnější podobě na stránkách www.szif.cz

Nebo verzi k 15.12.2009 ke stažení zde - příloha č.9.

Dodatek k příloze 9 - ke stažení zde

Čestné prohlášení pro žadatele - 7. kolo (doc)

Osnovy projektů k jednotlivým Fiším:

Osnova Fiche 5

Konečný termín pro podání žádostí je 1. října 2010 do 13:00 hodin!!

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalován program Adobe Acrobat verze 8 a vyšší.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkách www.szif.cz

Podrobná tabulka s projekty 7. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde