Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 6.5.2010. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v   zapis VK 6 vyzva.pdf (446,3 KB) . Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je pátek 10.6.2010. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.

Většina nepodpořených projektů byla kvalitních, a nemohly být podpořeny pouze z důvodu nedostatečné finanční alokace. Doporučujeme po konzultaci na MAS tyto projekty podat v nejbližší možné výzvě k dané Fichi opětovně.