6. výzva MAS Region HANÁ 2010

Výzva: RH 6-2010/2

MAS Region HANÁ vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání projektů v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 27. dubna 2010. Více se dozvíte přímo v textu výzvy, která je vyvěšena níže:

Text výzvy: 6. výzva MAS Region HANÁ (116,2 KB)

V 6. výzvě jsou vyhlášeny následující Fiše:

Fiche 1 (79,1 KB)  - Rozvoj zemědělských podniků
Fiche 2 (89,2 KB)  - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Fiche 4 (116,2 KB)  - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiche 5 (92,0 KB)  - Kulturní dědictví
Fiche 6 (82,1 KB)  - Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty
Fiche 7 (93,3 KB)  - Cestovní ruch - nekomerční aktivity a kulturní dědictví 
Fiche 8 (92,1 KB)  - Podpora podnikání v regionu

Předpokládaný časový harmonogram administrace 5. výzvy -  ke stažení zde (48,5 KB)

Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Přílohy:


Formulář žádosti (464,5 KB) - nový pro 6. výzvu (pdf)

Instruktážní list k formuláři žádosti (143,0 KB)  (pdf)

Závazná osnova projektu - vzor osnovy nejdete v samostatné příloze 9 k pravidlům 4.1.1.
(tento vzor osnovy se u jednotlivých opatření liší, prosím příslušnou osnovou použijte dle hleavního opatření ze kterého ve fiši žádáte)

Přílohu č.9 najdete v nejaktuálnější podobě na stránkách www.szif.cz

Nebo verzi k 15.12.2009 ke stažení zde - příloha č.9.

Dodatek k příloze 9 - ke stažení zde

Čestné prohlášení pro žadatele - 6. kolo (doc)

Osnovy projektů k jednotlivým Fiším:

Osnova Fiche 1

Osnova Fiche 2 (64,5 KB)

Osnova Fiche 3 (47,0 KB)

Osnova Fiche 4

Osnova Fiche 5 (50,5 KB)

Osnova Fiche 8

Konečný termín pro podání žádostí je 27. dubna 2010 do 13:00 hodin!!

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalován program Adobe Acrobat verze 8 a vyšší.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkách www.szif.cz

Podrobná tabulka s projekty 6. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde