Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 2.2.2010. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v  zápisu z výběrové komise (108,0 KB)(dokument ke stažení). Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je pátek 12.2.2010. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání v pátek.

Většina nepodpořených projektů byla kvalitních, a nemohly být podpořeny pouze z důvodu nedostatečné finanční alokace. Doporučujeme po konzultaci na MAS řadu z nich podat v nejbližší možné výzvě k dané Fichi opětovně.