5. výzva MAS Region HANÁ 2010

Výzva: RH 5-2010/1

MAS Region HANÁ vyhlašuje 5. VÝZVU k předkládání projektů v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 20. ledna 2010. Více se dozvíte přímo v textu výzvy, která je vyvěšena níže:

Text výzvy:  5. výzva MAS Region HANÁ (146,2 KB)

V 5. výzvě jsou vyhlášeny následující Fiše:

Fiche 1 (80,2 KB)  -  Rozvoj zemědělských podniků
Fiche 3 (128,4 KB) -  Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Fiche 4 (116,2 KB)  -  Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiche 8 (92,1 KB)  -  Podpora podnikání v regionu

Předpokládaný časový harmonogram administrace 5. výzvy -  ke stažení zde (48,5 KB)

Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Přílohy:


Formulář žádosti (464,5 KB)  - nový pro 5. výzvu (pdf)

Instruktážní list k formuláři žádosti (pdf)

Závazná osnova projektu - vzor osnovy nejdete v samostatné příloze 9 k pravidlům 4.1.1.
(tento vzor osnovy se u jednotlivých opatření liší, prosím příslušnou osnovou použijte dle hleavního opatření ze kterého ve fiši žádáte)

Přílohu č.9 najdete v nejaktuálnější podobě na stránkách www.szif.cz

Nebo verzi k 15.12.2009 ke stažení zde - příloha č.9. (2,0 MB)

Dodatek k příloze 9 -  ke stažení zde (38,8 KB)

Čestné prohlášení pro žadatele (25,5 KB)  - 5. kolo (doc)

Osnovy projektů k jednotlivým Fiším:

Osnova Fiche 1 (110,0 KB)

Osnova Fiche 3 (47,0 KB)

Osnova Fiche 4 (49,0 KB)

Osnova Fiche 8 (131,5 KB)

 

Konečný termín pro podání žádostí je 20. ledna 2010 do 13:00 hodin!!

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalován program Adobe Acrobat verze 8 a vyšší.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkách www.szif.cz

Podrobná tabulka s projekty 5. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde