V roce 2010 byly vyhlášeny 3 výzvy: 

- výzva č.5
                - přehled projektů 5. výzvy

                - výběrová komise  

- výzva č.6
                - přehled projektů 6. výzvy

                - výběrová komise 

- výzva č.7
                 - přehled projektů 7. výzvy

                 - výběrová komise