Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 18.9.2009. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v zapis VK 4 vyzva[1].pdf (403,0 KB) Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF