4. výzva MAS Region HANÁ 2009

Výzva: RH 4-2009/3

MAS Region HANÁ vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání projektů v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 29. května 2009. Více se dozvíte přímo v textu výzvy, která je vyvěšena níže:

Text výzvy:  4. výzva MAS Region HANÁ (pdf) (169,7 KB)

Ve 4. výzvě jsou vyhlášeny následující Fiše:

Předpokládaný časový harmonogram administrace 4. výzvy -  ke stažení zde (48,5 KB)

Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Přílohy:


formulář žádosti (pdf) (464,5 KB)  - nový pro 4. výzvu (pdf)

Instruktazni list k formulari zadosti.pdf (143,0 KB)

Zavazna osnova projektu.doc (58,5 KB)
(tento vzor osnovy se může u jednotlivých opatření lišit, prosím porovnejte s příslušnou osnovou v nové "příloze 9" Pravidel PRV - na stránkách www.szif.cz)

Cestne prohlaseni pro zadatele.doc (30,5 KB)

 

Konečný termín pro podání žádostí je 3. září 2009 do 13:00 hodin!!

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalován program Adobe Acrobat verze 8 a vyšší.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkách www.szif.cz

Hodnocení projektů výběrovou komisí

Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 18.9.2009. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v zápisu z výběrové komise. (403,0 KB) Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF

Podrobná tabulka s projekty 4. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde