Přehled projektů 3.výzvy doporučených výběrovou komisí k realizaci
 

Fiche 1

reg.č. název žadatel požad.částka návrh dotace
5-L-2009/2
Pořízení technologie čištění obilnin a olejnin
Ing. Pavel Solovský
282 941 Kč
282 941 Kč

 

Fiche 5

reg.č. název žadatel požad.částka návrh dotace
6-L-2009/3
Revitalizace prostoru vstupu do kostela Sv. Máří Magdalény v Senici
ŘK farnost Senice n. H.
494 100 Kč
494 100 Kč
3-L-2009/3
První expozice barokní sýpky v Ledéřově
U nás, o.s.
428 579 Kč
428 579 Kč
4-L-2009/3
Oprava schodů odrlické kaple
Obec Senice na Hané
356 000 Kč
356 000 Kč
1-L-2009/3
Rek. střechy a fasády kaple sv. Trojice v Čelechovicích n. H.
Pravoslavná církevní obec Čelechovice
496 585 Kč
496 585 kč

 

Fiche 8

reg.č. název žadatel požad.částka návrh dotace
7-L-2009/3
Výstavba mostového jeřábu
Jiří Valoušek, Ing. 
492 000 Kč
492 000 Kč
2-L-2009/3
Modernizace stávající kotelny na sušení dřeva v Senici n. H.
Vojtěch Nimrichter
129 000 Kč
129 000 kč