Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 12.2.2009. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v Zápisu z výběrové komise. (460,0 KB) Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF.