V roce 2009 byly vyhlášeny 3 výzvy: 

- výzva č.2
                - Přehled projektů 2. výzvy

                -Výběrová komise

- výzva č.3
                - Přehled projektů 3. výzvy

                -Výběrová komise

- výzva č.4

               - Přehled projektů 4. výzvy

               -Výběrová komise