1. výzva MAS Region HANÁ 2008

Školení pro žadatele proběhne na dvou místech: ve Smržicích a v Náměšti na Hané 4.8. a 29.7.2008. Více v přiložených pozvánkách: 

Pozvánka na školení v Náměšti na Hané dne 29.7.2008 (pdf) (91,5 KB)

Pozvánka na školení ve Smržiccích 4.8.2008 (pdf) (92,5 KB)

Výzva

MAS Region HANÁ vyhlašuje 1. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 10. září 2008. Více se dozvíte přímo v textu výzvy, která je vyvěšena níže:

Text výzvy: 1 vyzva MAS Region HANA final (pdf) (110,8 KB)
Info plakát o první výzvě:  1.výzva plakát (pdf) (571,6 KB)

Vyhlašované fiche:

Přílohy:
Upozornění: SZIF drobně změnil formulář žádosti, nyní zde visí už aktualizovaná verze (od 14.8.2008). Pokud jste zde stáhli verzi před tímto datem, prosím stáhněte si tuto novou veru žádosti a instruktážního listu.

A) formulář žádosti (pdf) (631,7 KB)
B) Instruktážní list pro vyplňování Žádost o dotaci z PRV (pdf) (156,2 KB)
C) Závazná osnova projektu (doc) (70,5 KB)
E) Čestné prohlášení žadatele (doc) (30,5 KB)
příloha B1  Seznam příloh s počty stranžádosti o dotaci - Fiše3 (doc) (59,0 KB)
příloha B1  Seznam příloh s počty stranžádosti o dotaci - Fiše4 (doc) (52,5 KB)
příloha B1  Seznam příloh s počty stranžádosti o dotaci - Fiše5 (doc) (53,0 KB)

Při podání žádosti pro jednotlivé fiše je třeba doložit následující dokumenty:

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalován program Adobe Acrobat verze 8 a vyšší.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkáchwww.szif.cz

Pro usnadnění Pravidla naleznete ke stažení i zde:

pravidla 3211 Obnova a rozvoj vesnic (pdf) (253,9 KB)
pravidla 3212 Občanské vybavení a služby (pdf) (265,4 KB)
pravidla 322 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (pdf) (237,5 KB)
pravidla 411 Místní akční skupina
pravidla 412 Realizace místní rozvojové strategie (pdf) (246,0 KB)

Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Podrobná tabulka s projekty 1. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde