V roce 2008 byla vyhlášena 1 výzva: 

- výzva č.1

               - přehled projektů 1. výzvy

               - výběrová komise