Po skončení každé etapy výzvy se bude ze všech výše popsaných zdrojů provádět vyhodnocení SPL, jeho naplnění a přínosy pro region či dopady pro další regiony.

Kontrolní a monitorovací činnost přinese dostatek informací k vyhodnocení SPL, tyto výsledky se budou zveřejňovat nejen na internetových stránkách, ale také v obecních zpravodajích, na obecních vývěskách. Bude zpracována hodnotící zpráva s výsledky naplňování SPL.