Informování o činnosti MAS bude v první řadě na internetových stránkách, které se pravidelně aktualizují. Za tuto aktualizaci odpovídá manažer MAS a podklady připravuje ve spolupráci s administrativní pracovnicí. Je předpoklad, že minimálně jedenkrát za měsíc se tato aktualizace bude provádět.

Druhým stále ještě nejvýznamnějším informačním kanálem pro nejširší veřejnosti jsou obecní zpravodaje jednotlivých obcí a obecní vývěsky.

MAS Region HANÁ dále propaguje činnost regionu prostřednictvím celé škály informačních kanálů. Jedná se například o vlastní stránky MAS, prezentace MAS na akcích místního i celostátního významu, na vybraných veletrzích apod. MAS také pravidelně vydává a pořizuje informační a propagační materiály, které slouží k prezentaci regionu vybraným cílovým skupinám.

 

Hlavním indikátorem účinnosti propagace MAS bude úspěšnost naplňování monitorovacích kritérií – množství podaných a realizovaných projektů a následně kolik se zrealizovalo nových zařízení občanské vybavenosti, kolik se založilo nových podnikatelských a neziskových subjektů, kolik se vytvořilo nových pracovních míst, o kolik se zvýšil odbyt místní produkce, o kolik se zvýšila návštěvnost regionu, kolik se nově otevřelo památek pro veřejnost a kolik se obnovilo přírodních lokalit apod..