Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS

Proces kontroly bude probíhat metodou čtyř očí, každý proces rozhodování nikdy nezávisí pouze na jednom pracovníkovi, každý proces má možnost provedení odvolání či podání námitky k rozhodnutí. V náplni Revizního výboru bude za povinnost namátkově provádět kontroly jednotlivých činností, které zabezpečují pověření pracovníci.

 

Zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity)

MAS si nechává své účetnictví schválit auditem od nezávislého auditora.

 

Postup při sebehodnocení MAS

(zpětné hodnocení činnosti MAS, které je dále využito k zefektivnění následných činností)

MAS bude provádět hodnocení své činnosti v oblasti zlepšení organizačních schopností – počet podaných a zrealizovaných projektů, naplnění indikátorů.