Plán archivace dokumentace

MAS má vypracován archivační a skartační řád, podle kterého veškerou dokumentaci ukládá a eviduje. Vede se archivní kniha s uvedením archivačních znaků a roků pro skartaci.

 

Technické zázemí pro archivaci

Veškerá dokumentace je systematicky ukládána v kanceláři Místní akční skupiny, která je umístěna v  prostorách obecního úřadu v Těšeticích a tato místnost splňuje i podmínky pro místo pro archivaci.