Úprava veřejného prostranství v místní části Maleny

Projekt LEADER 2014 - 15. výzva

Žadatel: Obec Stražisko

Celkové náklady projektu předpokládané: 212 960 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 158 400 Kč

Dotace skutečná: 158 400 Kč

Stručný popis projektu:

Úprava veřejného prostranství v místní části Maleny 
Místní část obce Stražisko - Maleny je oblast kde bydlí třetina obyvatel Stražiska .Dále je v tomto katastru umístěno caa 200 chat a chalup sloužících k rekreaci. Na návsi této části byla před třemi roky provedena oprava toku říčky Bukovanky ,kdy došlo k odstranění zeleného porostu a vydláždění toku kamenem proti rozvodňování říčky po návsi. Na prostoru zůstal pomník padlím z 1. i 2. světové války a jehličnatý strom ,který slouží v zimě jako vánoční. Tento strom je ale ve stavu před skácením protože je nahnutý a z poloviny uschlý. Ostatní plocha je prázdná a nevyužita. V Malenách je mnoho dětí i občanů ,kteří nemají společný prostor k posezení či ke kulturním příležitostem. Dále se v obci nachází mnoho návštěvníků a turistů , kteří budou upravený prostor plně využívat. Na počet turistů ,kteří projdou obcí nemá tato část obce mnoho možností ,kde by si lidé sedli a občerstvili se.Maleny je vloženo do překrásné kotliny plné lesů a přírody ,proto je plně zalidněno a vyhledáváno mnoha návštěvníky.