Výstavba lávky přes potok a výsadba zeleně

Projekt LEADER 2014 - 15. výzva

Žadatel: Obec Stařechovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 167 638 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 88 689  Kč

Dotace skutečná: 88 989 Kč

Stručný popis projektu:

1. Výsadba zeleně.
Prostor, kde bude výsadba zeleně realizována, je v podstatě víceúčelové zařízení sloužící jako park, dětské hřiště a plocha pro výcvik SDH Služín. Plocha byla ohraničena zcela nevhodnými dřevinami, které způsobovaly časté zranění, zejména dětí. Tyto nevhodné dřeviny bylo nutno odstranit a nahradit novými. Výsadba nových dřevin ohraničí prostor parku, což přispěje bezpečnosti hrajících si dětí a případnému pádu do potoka, který protéká kolem. Vzhledem ke značné nerovnosti plochy, byla obcí navezena a rozprostřena zemina. V rámci projektu bude zemina rozprostřena a oseta travní směsí.
2. Výstavba lávky přes potok.
V současnosti je stávající lávka přes potok v havarijním stavu. Součástí projektu je výstavba nové dřevěné lávky, která bude splňovat veškeré bezpečnostní prvky pro pohyb osob nad terénem.