Pořízení přepravní techniky - velkoobjemový traktorový návěs

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: Zemědělské obchodní družstvo DEJAS

Celkové náklady projektu předpokládané:  1 185 800 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 392 000 Kč

Dotace skutečná:  387 200 Kč

Stručný popis projektu:  

Pořízení nové dopravní techniky - velkoobjemového traktorového návěsu pro účely přepravy materiálů v rostlinné a živočišné výrobě a poskytování nových služeb v dopravě různých materiálů