Barokní sýpka - místo setkávání

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: U nás, občanské sdružení

Celkové náklady projektu předpokládané: 472 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 424 800 Kč

Dotace skutečná: 424 800 

Stručný popis projektu:

Barokní sýpka v Ludéřově, kterou naše občanské sdružení v roce 2006 zachránilo před zbouráním je na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Díky podpoře z PRV a jiných dotačních titulů se nám ji daří postupně opravovat a pomalu ožívá. Smyslem projektu je vybudovat v levé části druhého nadzemního podlaží prostor, který by sloužil jako místo k setkávání  různých spolků, řemeslníků, žen, nebo dětí. Tento prostor by současně sloužil jako galerie. Exponáty budou umístěny kolem stěn a uprostřed vznikne místo pro stoly a židle (židle a stoly nejsou součástí projektu).  Z tohoto důvodu je třeba  provést stavební úpravy. Jedná se o zhotovení dřevěné podlahy  včetně zvukové a tepelné izolace, nového schodiště, provedení omítek, osazení oken a elektroinstalace. Prostor bude vybaven jednoduchým výstavním mobiliářem.