Rekonstrukce objektu herny stolního tenisu

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: TJ Sigma Lutín

Celkové náklady projektu předpokládané: 499 529 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 449 576 Kč

Dotace skutečná: 449 576 Kč

Stručný popis projektu:

TJ Sigma Lutín je nezisková organizace zaměřená na tělovýchovu. V rámci TJ funguje 5 oddílů a to oddíl kopané, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, turistický oddíl a oddíl žen. Celé TJ má cca 200 členů. V rozsáhlém areálu, který tvoří podstatnou část obce Lutín, se nachází dvě budovy postavené v 70. letech v akci "ZET". Jednou z budov je herna na stolní tenis. V současné době je budova nejvíce využívaná v podzimních a zimních měsících a to pouze pro stolní tenis. Součástí budovy je klubovna kde se oddíly scházejí k pravidelným schůzím a také šatna pro stolní tenisty. V současné době hraje závodně stolní tenis pouze 9 stolních tenistů, kteří využívají hernu cca 4 dny v týdnu. Dva dny v týdnu je herna otevřena pro širokou veřejnost. Několikrát do týdne halu využívá místní učiliště při hodinách tělocviku, jednou ročně zde pořádají turnaj středních škol ve stolním tenise. Turnaj zde také pořádá místní rodinné centrum Klásek. Projekt se týká opravy střechy a fasády této budovy za účelem snížení nákladů na vytápění a ochraně zdraví osob využívajících halu. Po rekonstrukci budou nakoupeny mobilní stoly na stolní tenis, které umožní multifunkčnost a větší využití této haly.