Přístavba ke skladu požární techniky - zázemí pro aktivity

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Služín

Celkové náklady projektu předpokládané: 421 331 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 379 197 Kč

Dotace skutečná: 376 867 Kč

Stručný popis projektu:

Plánovaná přístavba ke skladu požární techniky bude realizována ke stávající budově, která je doposud využívána jako sklad požární techniky. Tato stavba je situována u stávající travnaté plochy (parku), která jako jediná slouží k činnosti všech organizací v obci. Vzhledem k velmi aktivní činnosti Sboru dobrovolných hasičů, která se vyznačuje zejména prací s mládeží je tento prostor celoročně aktivně využíván. Z rozhodujících činností je možno vyjmenovat soutěže mladých hasičů, sportovní činnosti, dětské dny a další aktivity ostatních organizací obce. Vzhledem k tomu, ze navrhovaný projekt řeší základní podmínky pro tuto činnost, zejména pak hygienické podmínky, jeví se tato stavba jako nutnost.
Uvedený projekt je zaměřen na široké spektrum obyvatel. Pro dospělé je to místo odpočinku, pro maminky s dětmi pak prostor dětského vyžití.
Předpokládaná míra využití sociálního zařízení je každodenní, šatna pak bude sloužit jako zázemí pro organizované akce. V zimním období bude budované zařízení využíváno především pro aktivity místní hasičské mládeže.
Projekt nevytvoří žádné nové pracovní místo. 
Projet je realizován jako víceúčelové zařízení sloužící pro organizování aktivit i jako klubovna pro činnost hasičské mládeže. Projekt má význam i pro okolní obce. SDH Služín organizuje v rámci okrsku Čechy pod Kosířem i OSH Prostějov sportovně požární soutěže mládeže.