Fara - obnova původního vzhledu

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: Římskokatolická farnost Olšany u Prostějova

Celkové náklady projektu předpokládané: 597 298 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 406 162 Kč

Dotace skutečná: 406 149 

Stručný popis projektu:

Cílem celého projektu je rekonstrukce a obnova původního vzhledu budovy fary v Olšanech u Prostějova. Projekt v sobě obsahuje opravy vnějších omítek fary. Rekonstrukce fasády barokního objektu fary v Olšanech u Prostějova je jedním z postupných kroků při realizaci celého záměru obnovy farního areálu. Navazuje na dřívější aktivity, které již probíhaly v minulých letech a souvisí se záměry na využití farního areálu pro společenský, kulturní a sociální život obce. V minulých letech byla provedena oprava střechy fary a jednoho hospodářského objektu, statické zajištění hospodářského objektu na jižní straně areálu, byla repasována a restaurována okna fary, oprava okenních mříží, opraveny vnitřní prostory prvního patra budovy fary. Na opravu fary bude ještě navazovat rekonstrukce zbylého hospodářského objektu a úpravy farských zahrad.