Úprava zeleně na veřejném prostranství obce

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: Obec Stařechovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 241 608 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 179 708 Kč

Dotace skutečná: 179 708 Kč

Stručný popis projektu:

Úprava zeleně u kostela Narození panny Marie.
Kostel Narození panny Marie ve Stařechovicích je veden v Ústředním seznamu národních kulturních památek České republiky. Okolí kostela, což tvoří centrální část obce, bylo před 60-ti lety osázeno stromy a okrasnými dřevinami. V r. 2001 byla obec postižena tornádem, které způsobylo značné škody na nemovitostech a také na dřevinách majetku obce. Jak dokazuje fotodokumentace, historické staré lípy kolem kostela včetně okrasných dřevin byly totálně zničeny. Vzhledem ke značným škodám, neměla dosud obec dostatek finančních prostředků k obnově původního stavu.
Projekt řeší komplexní architektonické řešení okolí kostela, které navazuje na dokončení stavebních úprav (obnova omítky kostela), na jejichž realizaci se finančně podílela i obec.
Věcným obsahem projektu je výsadba stromů, keřů a rostlinného materiálu podle zpracovaného architektonického návrhu. 

Úprava zelně na rozcestí ke Kosíři.
V místě realizace projektu stál rodinný dům v majetku soukromé osoby. Majitel nemovitosti nebyl občanem Stařechovic. Dům byl dlouhodobě neobydlen, postupně chátral a ohrožoval okolí. Je to místo, kde prochází stovky turistů jdoucích po turistické trase na cestě na Kosíř. Obec nemovitost odkoupila a v r. 2010 provedla demolici.
Cílem projektu je upravit tento prostor a provést parkovou úpravu. Předpokládá se zde umístit posezení a instalace informační turistické mapy Velkého Kosíře.