Naučná a poutní stezka Smržice

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: Obec Smržice

Celkové náklady projektu předpokládané: 888 443 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 499 290 Kč

Dotace skutečná: 452 646 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt představuje vybudování naučné stezky s posezením v extravilánu obce Smržice. Cílem projektu je nabídnout obyvatelům obce i návštěvníkům v rámci cestovního ruchu možnost trávit volný čas v krajině. Neméně důležitým cílem je umožnit poznávat ekologii krajiny, přírodní podmínky a hospodaření v krajině prostřednictvím informací na 10ti informačních panelech. Informace na panelech budou koncipovány tak, aby sloužily vzdělávání  dětí a mládeže. Stezka bude využívána v rámci vyučování přírodovědných oborů základních škol v okolí.
V rámci projektu bude v krajině instalováno 8 informačních panelů jednoduchých a 2 větší s integrovaným posezením. Dalším prvkem na trase je dřevěná vstupní brána na počátku trasy naučné stezky z dřevěné přírodní kulatiny.
Nedaleko počátku trasy, na plošině v úvozu, bude vybudováno zastřešené posezení - altán, pro odpočinek turistů i pro konání nejrůznějších akcí, například pro vzdělávání dětí při výletech do krajiny.