Oprava kaple sv. Jana a Pavla ve Slatinkách

Projekt LEADER 2013 - 14. výzva

Žadatel: Obec Slatinky

Celkové náklady projektu předpokládané: 445 280 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 331 200 Kč

Dotace skutečná: 330 979 Kč

Stručný popis projektu:

Kaple sv. Jana a Pavla byla vystavěna  a slavnostně vysvěcena v roce 1822, z prostředků poskytnutých tehdejšími občany Slatinek. Kaple je situována do středu obce a je její jedinou historickou dominantou a památkou místního významu. Poškození a opotřebení způsobené "zubem času" byla v minulosti několikrát odstraňována při opravách a rekonstrukcích. Poslední velká oprava při, které byla provedena výměna střešního pláště byla provedena v roce 1937. Začátkem devadesátých let minulého století byla sanována poškozená vnější omítka, došlo k odvlhčení objektu, výměně vstupních dveří a přivedení elektřiny. Kaple byla i nově natřena. Po více jak 70 letech od poslední opravy je na první pohled patrná potřeba neodkladné výměny střešního pláště a oken. Tento projekt se zaměřuje zejména na opravu střechy kaple, která dosloužila a jen za cenu několika provizorních oprav do objektu nezatéká. Dále v projektu řešíme havarijní stav rámů a výplní oken a vnější nátěr kaple.