Obnova kamenného kříže v obci Rakůvka

Projekt LEADER 2013 - 14. výzva

Žadatel: Obec Rakůvka

Celkové náklady projektu předpokládané: 198 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 178 200 Kč

Dotace skutečná: 178 200 Kč

Stručný popis projektu:

Kamenný kříž se nachází na křižovatce cest z Rakůvky do Bohuslavic a do Rakové u Konice. Je prakticky první součástí obce, která na jedné straně vítá návštěvníky obce a na druhé straně je místem, kde se obec loučí se zemřelými spoluobčany na jejich poslední cestě na hřbitov do Bohuslavic. Považujeme jej za kulturní a duchovní dědictví dřívějších generací, které nám naši předkové zanechali. Pohnutky, které je vedly k postavení tohoto kříže, byly nanejvýš ušlechtilé a vycházely z jejich křesťanské víry. Protože stáří kříže a povětrnostní podmínky zanechaly na památce své stopy, považujeme za projev úcty k předkům tento kříž opravit a uvést ho do původního stavu, aby ho i po nás mohly převzít generace našich dětí a vnuků.