Oprava návsi v obci Kladky

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: Obec Kladky

Celkové náklady projektu předpokládané: 596 126 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 359 646 Kč

Dotace skutečná: 326 821 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt navazuje na již realizovanou opravu návsi v roce 2012, kdy byla opravena komunikace a parkoviště před školou. Aby náves mohla fungovat jako celek včetně zastávky a ozelenění, je třeba dokončit následující objekty.
1. Vybudovat nástupiště se zastávkou, postavit zastávkový přístřešek a osadit je lavečkami a informační tabulí
3. Osadit obrubníky a vybudovat chodník směrem ke kostelu
4. Kácení dvou starých stromů a výsadba nových dřevin