Plynofikace a výměna oken v kapli U Kalicha v Drahanovicích

Projekt LEADER 2013 - 14. výzva

Žadatel: Obec Drahanovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 294 134 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 219 924 Kč

Dotace skutečná: 295 677 Kč

Stručný popis projektu:

V obci Drahanovice byl v roce 1936 postaven českobratrský kostel a hojně užíván.V té době bylo v obci 110 členů českobratrské cirkve. V období po druhé světové válce členů ubývalo až na začátku 21.století přestal kostel plnit svoji funkci. Představitelé církve dlouho hledali vlastní využití až v roce 2010 oslovili vedení obce a ta o rok později kostel koupila. Od té doby se zde konají koncerty, výstavy, předvánoční živý betlém a v zahradě byl letos po padesáti letech znovu postaven máj. Kostel je vytápěn lokálním topením na tuhá paliva a tak je velice složité jej v zimních měsících vytopit a tím zajistit jeho celoroční využívání. Součástí plynofikace je zhotovení přípojky a vlastní rozvod v budově. Vše je řešeno kotlem i na ohřev užitkové vody a rozvodem do radiátorů. Součástí kostela jsou tří menší místnosti a sociální zařízení, které mají nevyhovující okna a ty bychom rádi vyměnili. Proto,že se jedná o památku místního významu je třeba okna vyrobit ve stejném stylu jako jsou stávající. Budova kostela stojí v centru obce, které je postupně revitalizováno. Za pomoci regionu Haná bylo zde vybudováno dětské hřiště, z dotace Olomouckého kraje opravena hasičská zbrojnice v letošním roce bude zateplena a provedena nová fasáda na budově mateřské školky s dotace OPŽP, která stojí hned vedle a nyní máme podanou žádost do ROP o revitalizaci zahrady. Pokud se vše podaří zrealizovat vznikne zde velice hezký střed obce(náves).