Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Projekt LEADER 2013 - 14. výzva

Žadatel: Městys Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 196 007 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 176 406 Kč

Dotace skutečná: 176 400 Kč

Stručný popis projektu:

Na kamenném stupni obdélný hranol soklu s konvexně vydutou střední částí. Podstavec zdobený po stranách volutami a na přední straně rokajovou kartuší s nápisem: "Sv. Jene Nepomucký. Oroduj za nás!" Nad profilovanou římsou nízký podstavec s výžlabkem nese sochu sv.Jana Nepomuckého klekajícího na oblaka s andílkem nesoucím kříž u nohou. Socha Jiřího Antonína Heinze z roku 1749. Jedná se o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 14191/8-1896. V prosinci 2012 došlo vlivem povětrnostních podmínek k rozpůlení hlavy světce. Při kontrole sochy restaurátorem bylo zjištěno, že to bylo způsobeno železným čepem uvnitř hlavy. Zároveň bylo zjištěno, že na celé soše se vyskytují tmavé depozity, utvářejí se sádrovcové krusty a tmelení mezi jednotlivými trhlinami opadává. Socha je tudíž v havarijním stavu. Protože se jedná o kulturní památku zapsanou UR památek MK ČR, hrozí městysu Náměšť na Hané za případné neřešení tohoto problému.