Dotace na rozvoj firmy v truhlářství - nákup vybavení

Projekt LEADER 2013 - 13. výzva

Žadatel: Interiéry Hyben s.r.o.

Celkové náklady projektu předpokládané: 415 030 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 205 800 Kč

Dotace skutečná: 204 736 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je nákup nové automatické olepovačky. Díky této automatické olepovačce získá naše firma nové zakázky, rozšíří svou činnost, bude více konkurenceschopná a samostatná, protože doposud naše firma poptávala olepování materiálu u externí firmy.