Rekonstrukce objektu šaten TJ Sigma Lutín 

Projekt LEADER 2012 - 12. výzva

Žadatel: TJ Sigma Lutín 

Celkové náklady projektu předpokládané: 345 987 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 311 388 Kč

Dotace skutečná: 311 388 Kč

Stručný popis projektu:

TJ Sigma Lutín je nezisková organizace zaměřená na tělovýchovu. V rámci TJ funguje 5 oddílů a to oddíl kopané, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, turistický oddíl a oddíl žen. Celé TJ ma cca 200 členů. V rozsáhlém areálu, který tvoří podstatnou část obce Lutín, se nachází dvě budovy postavené v 70. letech v akci "ZET". Jednou z budov je budova šaten. Projekt se týká opravy střechy této budovy a výměny všech oken a vstupních dveří. Tyto opravy by měli být základním kamenem pro komplexní obnovu celé budovy. Jedná se o finančně nejnáročnější část, zbývající opravy budou pokračovat postupně po menších a finančně méně náročných v režii TJ.