Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Klubovna mladých hasičů 

Projekt LEADER 2012 - 11. výzva

Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Těšetice

Celkové náklady projektu předpokládané: 483 010 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 434 709 Kč

Dotace skutečná: 434 701 Kč

Stručný popis projektu:

Celkový náš projekt je zaměřen právě na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice za účelem vybudování klubovny s kuchyňkou a sociálním zařízením a nových šaten pro mladé hasiče. Našim cílem je i nadále optimalizovat energetické náklady na provoz objektu. A s tím souvisí i další z naších plánů v horizontu 2-5 let, který je zaměřen na využití sedlové střechy, která je orientována na jih, kde bychom v blízké budoucnosti chtěli využít některý s alternativních zdrojů energie např. fotovoltaické nebo termodynamické panely pro pokrytí energie na vytápění objektu. Proto je nezbytné nejdříve provést rekonstrukci elektroinstalace a předělat celkově přímotopné zdroje vytápění za modernější s ekonomicky výhodnějším provozem, což bychom rádi provedli s využím zdrojů z poskytnuté dotace. Zasedací místnost – klubovnu, vybavit malou kuchyňskou linkou s možností přípravy teplých nápojů, případně menšího občerstvení pro děti, dále pořídit diaprojektor a obnovit část nábytku v klubovně, který je již v havarijním stavu. Dále vybavení šaten zmodernizovat a provést tak, aby uložení zásahových obleků, ale i dětských dresů a dalšího vybavení odpovídalo dnešním hygienickým standardům. Nezbytné je i provedení celkové rekonstrukce zcela zastaralého sociální zařízení, které není již dlouhou dobu používáno. 
Dalším z cílů tohoto projektu je dovybavení mladých hasičů materiálně-technickými prostředky, které doposud nebyly pořízeny.