Stavební úpravy - Hasičské zásahové, instruktážní a společenské centrum Senice na Hané

Projekt LEADER 2012 - 12. výzva

Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Senice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 617 975 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 494 380 Kč

Dotace skutečná: 489 959 Kč

Stručný popis projektu:

SDH Senice na Hané řeší samostatnou etapu stavebních úprav budovy hasičské zbrojnice v centru obce Senice na Hané. Tato dílčí etapa přispěje k realizaci komplexního záměru přeměny hasičské zbrojnice na hasičské zásahové, instruktážní a společenské centrum v obci. Navrženými stavebními úpravami dojde ke komplexní rekonstrukci části přízemí (1. NP), které bylo využíváno pro parkování zásahové techniky. Tento prostor bude přebudován na chybějící šatny, hygienické a sociální zázemí. Vlastníkem objektu je obec Senice na Hané, SDH má objekt dlouhodobě pronajatý.