Rekonstrukce sociálního zařízení pro Rodinné centrum Klásek a jiné neziskové organizace

Projekt LEADER 2012 - 12. výzva

Žadatel: Rodinné centrum Klásek, o.s.

Celkové náklady projektu předpokládané:  277 249 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 249 524 Kč

Dotace skutečná: 242 640 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt řeší realizaci rekonstrukce sociálního zařízení určeného pro Rodinné centrum Klásek a pro další neziskové organizace, které s RC Kláskem toto sociální zařízení sdílí. 
Sociální zařízení je nutné v pravidelném programu a aktivitách, které Rodinné centrum Klásek provozuje.
  
Posláním rodinného centra Klásek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti a poskytnout rodičům s malými dětmi možnost načerpat po stránce duševní i fyzické.

Rodinné centrum Klásek o.s. vyvíjí aktivity v rámci celospolečenských, kulturních a sportovních akcí. Pořádá různé besedy na individuální témata týkající se rodiny, rodinného zázemí, rekreace, sportu, ochrany životního prostředí, napomáhá v nastolení určitého směru výchovy spočívající ve ctění kulturního dědictví, sportovním vyžití a lásky k pohybovým aktivitám, k poznávání naší vlasti a dědictví našich předků.    

Cílovou skupinou Rodinného centra jsou rodiny s dětmi, matky na MD, případně otcové na RD, děti, skupiny žen, mužů, případně manželů, starších občanů, potažmo všichni občané Lutína a Třebčína, případně přilehlých vesnic.

Pravidelná činnost RC Klásek: • Herna s programem 2x týdně
                                            • Cvičení rodičů s dětmi (2-5 let) 1x týdně
                                            • Výtvarný kroužek (děti 4-6let) 1x týdně
                                            • Tvořivé večery pro ženy 1x měsíčně
                                            • Čtvrteční besedy, přednášky, příp. jiný program pro rodiče - v rámci dopolední herny cca 1x měsíčně
Plánované jednorázové akce: Turnaj v ping-pongu (nejen) pro muže  
                                           Národní týden manželství - seminář o manželství
                                           Jarní burza  
                                           Malování velikonočních vajíček (společně s kulturní komisí)
                                           Kláskovy narozeniny  – maňáskové divadlo + soutěže a hry pro děti
                                           Závody na odrážedlech
                                           Dětský den
                                           Příměstský tábor pro rodiče s dětmi
                                           Sportuje celá rodina –sportovní odpoledne pro rodiny
                                           Podzimní burza                                           
                                           Mikuláš
                                           Program na Domově s pečovatelskou službou - setkání mladých se seniory
                                           Vážeme adventní věnce (společně s kulturní komisí)
Cíle RC Klásek
• Umožnit rodičům, zvláště maminkám s malými dětmi, smysluplně využívat čas.
• Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské dovolené.
• Podpořit rodičovské role. 
• Předávat důležité životní hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
• Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky
• Podpořit vzájemný kontakt mezi rodinami a mezi lidmi