Pískovcové náhrobní desky na vnější zdi kněžiště kostela v Drahanovicích - restaurování

Projekt LEADER 2012 - 12. výzva

Žadatel: Římskokatolická farnost Drahanovice

Celkové náklady projektu předpokládané:  140 562 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 126 505 Kč

Dotace skutečná: 110 970 Kč

Stručný popis projektu:

Po provedení restaurátorského zásahu, bude kulturní památka působit uceleně v prezentaci kamene a její celkový dojem bude odpovídat skutečnému stáří, jako odkaz pro budoucí generace.