Rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu - Knihovna a klubovna

Projekt LEADER 2012 - 11. výzva

Žadatel: Obec Hněvotín

Celkové náklady projektu předpokládané: 810 829 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 374 127 Kč

Dotace skutečná: 285 344 Kč

Stručný popis projektu:

Rekonstrukce prostorů Knihovny a klubovny je samostatným stavebním objektem v rámci rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu.
Projekt Knihovna a klubovna je samostatným stavebním objektem v rámci Rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu.
Spočívá v rekonstrukci stávajících prostor původního zdravotního střediska. Vznikne prostorná místnost pro knihovnu, samostatná klubovna, která
bude sloužit jako čítárna a internetová místnost souběžně s knihovnou a mimo provozní dobu knihovny bude klubovnou pro mládež, ženské organizace a seniory. Řešena jsou i sociální zařízení.
Vybavení úložnými regály na knihy, nábytkem, televizí, 2x internetem ap. bude řešit obec ze svých prostředků.