Nákup traktoru

Projekt LEADER 2012 - 11. výzva

Žadatel: Jarmila Slámová

Celkové náklady projektu předpokládané: 1 320 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 484 000 Kč

Dotace skutečná: 484 000 Kč

Stručný popis projektu:

Jsem soukromý zemědělec a jelikož používám traktor Zetor 7711, který je 23 roků starý a nesplňuje podmínky pro zajištění dobré přípravy půdy, zajištění ochrany rostlin. Rozhodla jsem se řešit své problémy a podat žádost o dotaci z PRV. Myslím, že moderní technologií, to je nákupem nového traktoru, vyřeším spoustu svých problémů, kterým musím nyní čelit. Mým cílem je zkvalitnění práce díky vyššímu výkonu budoucího traktoru, uspořit palivo, zvýšit efektivitu práce, zlepšít zpracování půdy a v neposlední řadě také úsporu času.
Rovněž jsem se rozhodla, že se s přípravou a řízením projektu podělím s ostatními dívkami a ženami v oboru. A to proto, abych ukázala a dokázala, že projekty zemědělského zaměření jsou schopny udělat i ženy a dívky. Abych jim dodala odvahy a chuť v zemědělství podnikat.