Rozvoj pohybových aktivit v obci Ústín

Projekt LEADER 2012 - 12. výzva

Žadatel: "Hébem se" o.s.

Celkové náklady projektu předpokládané: 118 200 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 106 380 Kč

Dotace skutečná:  104 214 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt řeší nedostatečnou vybavenost obce v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit a v oblasti péče o děti. Projekt se hlavně zaměřuje na mladé lidi do 30 let a na ženy. Předmětem projektu je v obci Ústín vybavit místnost ke cvičení kvalitními cvičícími pomůckami včetně multimediálního vybavení, nezbytného pro cvičení. Multimediální technika pomůže při cvičení malých skupin, pro které nebude (ať z personálních nebo ekonomických důvodů) zapištěn cvičitel. Projekt má v obci vyřešit absenci možnosti trávení volného času pohybem. Matky s dětmi, děti v předškolním věku, dospívající, dospělí i senioři musejí v současné chvíli hledat možnosti trávení volného času mimo obec. Projekt si klade za cíl nabídnout tuto možnost přímo v obci Ústín, tak aby byla přístupná všem. Za tímto účelem vzniklo i občanské sdružení "Hébem se", které sdružuje obyvatele se zájmem o zdravý pohyb a možnost trávení volného času. V současné chvíli má sdružení 51 členů a počet každý měsíc narůstá.