Regenerační služby Lutín - pořízení vybavení a modernizace

Projekt LEADER 2012 - 11. výzva

Žadatel: Fyzioterapie a regenerace Lutín, s.r.o.

Celkové náklady projektu předpokládané: 199 569 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 119 741 Kč

Dotace skutečná: 119 741 Kč

Stručný popis projektu:

Cílem tohoto projektu je vybudovat důstojné prostředí pro komplexní regenerační služby včetně odpovídajícího zázemí a přístrojového vybavení. V rámci projektu bude kompletně rekonstruována původní, již nevyhovující místnost vodoléčby bývalého objektu rehabilitace. Budou dokoupeny nové, moderní přístroje a vybavení. Připravena bude i odpovídající propagační kampaň se zaměřením na informace o nových možnostech regenerace při využití nejmodernějších přístrojů a nových trendů.