Oprava a zateplení šaten FC Hvozd

Projekt LEADER 2012 - 12. výzva

Žadatel: FC Hvozd

Celkové náklady projektu předpokládané: 257 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 231 300 Kč

Dotace skutečná: 231 300 Kč

Stručný popis projektu:

Naše organizace má v současné době krásně opravené hřiště, vedle stojí nová tělocvična, ale šatny k těmto dvěma sportovištím jsou ve špatném stavu. Ne ani tak svým prostředím, ale především je zde slabý tlak vody způsobený malým rozdílem výšek vodojemu a šaten, dále je drahý provoz způsobený především špatným zateplením, netěsností oken a též zbytečně velkým boilerem 1500l, který slouží k ohřevu vody pro sprchy. Projekt se skládá z pěti částí. 1)oprava vnitřního rozvodu vody, včetně instalace dvou 200 l boilerů, namontování tlakového čerpadla a výměnu 2 ks klozetů. 2) výměna 10 ks oken za plastová. 3) obložení 3 stran šaten fasádním polystyrenem. 4) Odkrytí hliníkové střechy kryté KOP plechem, položení izolace včetně parozábran a nové zakrytí stávajícím plechem. 5) drobné zapravení vnitřních stěn a vymalování interiéru. Všechny úpravy se týkají pouze asi poloviny budovy, kde jsou šatny a nijak nesouvisí s přední částí, která se občas komerčně využívá.